Thi công hệ thống tiếp địa tôn Hoa Sen Phú Mỹ

Thi công hệ thống tiếp địa tôn Hoa Sen Phú Mỹ

Thi công hệ thống tiếp địa thép Vina One

Thi công hệ thống tiếp địa thép Vina One

Thi công hệ thống tiếp địa thép Hoa Sen Phú Mỹ

Thi công hệ thống tiếp địa thép Hoa Sen Phú Mỹ

Thi công sữa chữa chiếu sáng tôn Hoa Sen Phú Mỹ

Thi công sữa chữa chiếu sáng tôn Hoa Sen Phú Mỹ

Thi công sữa chữa chiếu sáng thép tvp

Thi công sữa chữa chiếu sáng thép TVP

Thi công lắp hệ thống điện dây chuyền mạ Nof nhà máy Tôn Hoa Sen

Thi công lắp hệ thống điện dây chuyền mạ Nof nhà máy Tôn Hoa Sen

Thi công sữa chữa chiếu sáng tôn Hoa Sen Phú Mỹ

Thi công sữa chữa chiếu sáng tôn Hoa Sen Phú Mỹ

Thi công sữa chữa chiếu sáng thép tvp

Thi công sữa chữa chiếu sáng thép TVP

Thi công lắp hệ thống điện dây chuyền mạ Nof nhà máy Tôn Hoa Sen

Thi công lắp hệ thống điện dây chuyền mạ Nof nhà máy Tôn Hoa Sen

Thi công hệ thống điện cơ dây chuyền xả băng cắt tấm Tôn Hoa Sen.

Thi công hệ thống điện cơ dây chuyền xả băng cắt tấm Tôn Hoa Sen.

Hệ thống điện chiếu sáng phụ trợ Nhà máy Tôn Đông Á.

Hệ thống điện chiếu sáng phụ trợ Nhà máy Tôn Đông Á.

Hệ thống điện Dây chuyền Tẩy Rỉ - Phase 2 Nhà máy Tôn Đông Á.

Hệ thống điện Dây chuyền Tẩy Rỉ - Phase 2 Nhà máy Tôn Đông Á.